condicions de reserva
condicions de reserva

condicions de reserva

Condicions de reserva
Hotel Indalo Park
CONDICIONS DE RESERVA
Les presents Condicions Generals de Reserva (en endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre SUSAN STELA SA i l'usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que SUSAN STELA SA posa a la seva disposició en el seu www.indalopark. com.

La reserva a través dels llocs web de SUSAN STELA SA suposarà l'acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d'aquestes condicions, com també de les condicions d'ús establertes per la navegació de l'usuari per les pàgines propietat de SUSAN STELA SA. Aquestes condicions són aplicables sense perjudici de l'aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicables per a cada cas.

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que disposa a la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

SUSAN STELA SA, d'ara endavant HOTEL INDALO PARK, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, HOTEL INDALO PARK es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

Aquest lloc web és per al seu ús personal i mai comercial, de manera que es prohibeix la reserva dels productes i serveis que s'ofereixen per persones físiques o jurídiques que actuïn com a intermediaris de fet o de dret per a la seva posterior revenda o distribució. HOTEL INDALO PARK es reserva el dret de limitar el nombre de reserves contractades per una mateixa persona o client, així com en funció de la disponibilitat de l'hotel i de la programació de la contractació fora d'Internet.
Informació prèvia a la contractació

HOTEL INDALO PARK informa que el procediment de reserva a través de les seves pàgines web ve detallat en l'apartat anomenat Reserves Online.

Així mateix, HOTEL INDALO PARK informa que l'usuari pot tenir accés a les condicions d'ús prement sobre l'apartat condicions d'ús.

Per poder contractar els serveis oferts, l'usuari no haurà de registrar com a client, però ha de facilitar unes dades imprescindibles per a la seva identificació i realització de la reserva, com són nom i cognoms, adreça i qualsevol altra que requereixi la pàgina per a la contractació efectiva del servei als efectes del declara que tota la informació subministrada a l'hora de contractar és vertadera, completa i concisa.

Un cop feta la reserva l'usuari visualitzarà la confirmació de la reserva a la pantalla, podent imprimir aquesta com comprovant de la reserva efectuada.

La confirmació de reserva i el comprovant de la reserva (impressió que fa l'usuari) no tindran validesa com a factura.

Així mateix HOTEL INDALO PARK comunica als usuaris que:

• La col·locació de llits supletoris a les habitacions es realitzarà a petició i consentiment del client. D'acord amb l'article 18 del Decret 183/2010 de 23 de novembre d'establiment d'allotjament turístic.
• Les habitacions d'HOTEL INDALO PARK habilitades per a tres persones estan compostes per un llit de matrimoni i un altre llit individual.
• En el cas de necessitar el servei de bressols, indiqueu en fer la reserva, ja que l'hotel disposa d'un estoc limitat d'unitats.
• Règim Alimentari: Quan el règim contractat sigui el de PENSIÓ COMPLETA, se servirà esmorzar, dinar i sopar, sent el primer servei a facilitar per l'hotel el sopar i l'últim el dinar del dia de sortida. En el règim de Mitja Pensió se servirà esmorzar i sopar, excepte elecció de l'Usuari i sempre que l'hotel pugui acceptar el canvi (sopar per menjar). Es recorda a l'Usuari que les begudes no estan incloses en cap règim alimentari.
• Animals de companyia: no són admesos a l'hotel.

Funcionament de la reserva

1.- OFERTA DE RESERVES I REFERÈNCIA DE PREUS

En compliment de la normativa vigent i, especialment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, HOTEL INDALO PARK ofereix en el seu apartat Reserves Online informació sobre totes les possibles reserves, les seves característiques i preus. No obstant això, HOTEL INDALO PARK es reserva el dret a retirar, reposar o canviar les ofertes que s'ofereixen als seus clients a través de les seves pàgines web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes. D'aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la website de HOTEL INDALO PARK es regiran per les condicions generals vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.

2.- INDICACIÓ DELS PREUS.

Cada possible reserva ofert tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l'IVA o qualsevol altre impost que, si escau, sigui d'aplicació. Els preus indicats en pantalla són els vigents en cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, HOTEL INDALO PARK ho comunicarà al client, via e-mail, abans de procedir al cobrament de la reserva.
Els preus de la reserva inclouen el I.V.A., llevat que s'ometi aquesta menció expressament.

Els preus no inclouen la taxa turística.

El preu de la reserva no inclou: qualsevol servei no especificat, a més d'extres com ara trucades telefòniques, serveis de bugaderia, pàrquing, etc. Tampoc inclou les peticions que el client pugui anotar al camp "Comentaris", ja que aquestes, en cas que l'Hotel pogués satisfer-les, podrien suposar un cost extra a pagar directament a l'Hotel.

3.- DISPONIBILITAT

La disponibilitat de les ofertes ofertes per HOTEL INDALO PARK a través de les seves pàgines web pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que INDALO PARK actualitza la base de dades periòdicament, la reserva sol·licitada pel client podria estar completa en aquest moment. En aquest cas, HOTEL INDALO PARK remetrà un e-mail al client informant-li de la impossibilitat de la disponibilitat de l'oferta.

4.- Formes de pagament (RESERVA).

El pagament es realitza directament a l'hotel SENSE previ DIPOSIT, únicament és necessari que ens faciliti el número de targeta de crèdit com a garantia de la reserva.
Excepte les reserves amb tarifa no reemborsable o tarifes especials on en la mateixa oferta s'indiqui algun dipòsit concret.

La confirmació de la reserva de la tarifa NO REEMBORSABLE implica el pagament del 100% del total de la mateixa amb la targeta de crèdit facilitada per vostè, l'import se li indicarà en pantalla en el procés d'acceptació de la reserva i es cobrarà en el mateix moment que finalitzi la reserva.

5.- CANCEL·LACIÓ DE RESERVES

En cancel·lacions de reserves de tarifa NO REEMBORSABLE tal com el seu nom indica no es retornarà l'import de la mateixa.

En el cas de la tarifa web si cancel·leu la reserva fins a 7 dies abans de l'arribada, no s'efectuaran càrrecs (cancel·lació gratuïta). Si cancel·leu la reserva fora d'aquest termini, es carregarà el 30% del total. Si no us presenteu, es carregarà la reserva.
Si el client no es presenta el dia previst d'arribada sense previ avís, se li cobrarà l'import total de la reserva.

L'anul·lació de la reserva s'ha de fer per mitjà del web: www.indalopark.com o per correu electrònic reservas@indalopark.com o si ho desitja pot contactar per telèfon (0034) 93.767. 84.

6.- Protecció de dades

Les dades que ens proporcioni mitjançant la reserva s'incorporen a fitxers responsabilitat de l'establiment amb la finalitat de formalitzar i gestionar la reserva, comprovar la validesa de la targeta o realitzar la seva pre-autorització bancària, realitzar el cobrament d'acord amb les condicions de reserva i cancel·lació , així com per al pagament de les despeses derivades de l'estada, fins i tot posteriorment a la mateixa (excepte que proporcionessin un altre mitjà de pagament per als mateixos). Aquestes dades es sol·liciten en base a l'execució dels contractes de reserva i serveis. El termini de conservació de les dades és el que estableix les normatives bancària, tributària i mercantil, com a mínim. Per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació i oposició, i revocació del consentiment, podran dirigir-se per escrit a HOTEL INDALO PARK, AV. DEL MAR, 19, 08398, SANTA SUSANA, BARCELONA hotel@indalopark.com. Tenen dret a fer una reclamació davant les autoritats de protecció de dades.

7.- JURISDICCIÓ

HOTEL INDALO PARK es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. HOTEL INDALO PARK té el seu domicili a Santa Susanna (Barcelona), Espanya