TEXTOS LEGALS
TEXTOS LEGALS

textos legals

Avís legal
Titular del web i dades de contacte
indalopark.com és un domini a Internet titularitat de SUSAN STELA, SA (En endavant, HOTEL INDALO PARK) amb CIF / NIF A58349101 i domicili a A58349101AV. DEL MAR, 19 08398 SANTA SUSANA (BARCELONA). Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 8390, foli 135, full 82.827, inscripció 1ª.
La finalitat del web és comunicació, publicitat i gestió de reserves d'HOTEL INDALO PARK.
Pot posar-se en contacte amb nosaltres:
• Per telèfon, al número (+34) 93 767 84 55
• Per correu electrònic, escrivint a hotel@indalopark.com
• Per escrit, dirigint-se a HOTEL INDALO PARK, AV. DEL MAR, 19, 08398 SANTA SUSANA (BARCELONA)
Per a qualsevol aclariment si us plau no dubteu en contactar amb HOTEL INDALO PARK.
Condicions d'ús del web
Les presents condicions d'ús regulen l'accés a aquest web per part dels clients d'HOTEL INDALO PARK. i la resta d'usuaris d'Internet. Pel sol ús d'aquest web, l'usuari manifesta que accepta sense reserves de les presents condicions d'ús.
HOTEL INDALO PARK es reserva el dret unilateral de modificar les presents condicions d'accés al web, així com els continguts en ella inclosos.
Limitació i exclusió de responsabilitat
El contingut d'aquesta web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius. HOTEL INDALO PARK rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella o publicada en el seu nom de forma no autoritzada per ella, de la mateixa manera que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització per tercers dels continguts.
L'usuari exonera HOTEL INDALO PARK de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o d'aplicacions, de les infraestructures de comunicacions, o del programari i maquinari utilitzats per a la navegació .
En el cas d'incloure enllaços a altres pàgines web, HOTEL INDALO PARK declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l'accés i utilització d'aquests enllaços.
Propietat intel·lectual i industrial
La totalitat d'aquest web es troba protegida per les lleis sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Llevat que s'indiqui el contrari, els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts corresponen en exclusiva a HOTEL INDALO PARK. L'usuari reconeix que l'ús dels continguts queda estrictament limitat a finalitats personals del propi usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada d'aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual.
Així mateix, l'usuari s'abstindrà d'emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat. També s'abstindrà de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.
indalopark.com és un domini d'HOTEL INDALO PARK. No pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin de HOTEL INDALO PARK de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de HOTEL INDALO PARK.
Política per enllaçar a aquesta web
Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació a aquesta web haurà de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l'enllaç i per escrit.
A més, només es permet enllaçar a la pàgina d'inici del web. L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l'usuari a la pròpia direcció de HOTEL INDALO PARK abastant completament l'extensió de la pantalla de la pàgina que conté l'enllaç. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit d'HOTEL INDALO PARK, la pàgina que realitzi l'enllaç podrà reproduir de qualsevol manera la web d'HOTEL INDALO PARK, incloure-la com a part del seu web o dins d'un dels seus marcs sobre qualsevol de les pàgines o continguts de la present web.
No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d'aquesta web o els serveis que s'hi ofereixen.
L'enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a HOTEL INDALO PARK
Sota cap circumstància, HOTEL INDALO PARK serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l'hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions que s'hi incloguin.
Protecció de dades personals
La utilització d'aquesta web i dels seus formularis requereix l'acceptació del tractament de les dades de l'usuari d'acord amb la nostra política de privacitat, incloent la recopilació de dades d'accés i l'enviament d'informació comercial per via electrònica.
Llegiu detingudament la nostra política de privacitat per conèixer com utilitzem les dades dels usuaris i com exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
galetes
Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per a diverses finalitats incloent analítiques i publicitat adaptada als interessos de l'usuari. El mer ús d'aquesta web amb les galetes activades en el navegador implica l'acceptació del seu tractament conforme a la nostra política de cookies.
Llegiu detingudament la nostra política de cookies per conèixer els tipus de galetes empleats, i com bloquejar-les i esborrar al seu navegador.
Prevalença de la versió espanyola
En el cas que es tradueixi aquest avís legal a altres idiomes, quan hi hagi discrepància, la versió espanyola prevaldrà.
Legislació i Jurisdicció aplicable
El present Avís Legal, així com les relacions entre HOTEL INDALO PARK i els usuaris, es regiran per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de BARCELONA, excepte en el cas de consumidors i usuaris que s'aplicarà el fur imperatiu dels jutjats que corresponguin al seu domicili.
© 2018 HOTEL INDALO PARK