INDALO PARK HOTEL PRIVACYBELEID

INDALO PARK HOTEL PRIVACYBELEID

Het gebruik van deze website en zijn formulieren vereist acceptatie van de verwerking van gebruikersgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid, inclusief het verzamelen van toegangsgegevens en het gebruik van eigen cookies en cookies van derden, inclusief commerciële doeleinden.

Het Privacybeleid maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op deze Website.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

SUSAN STELA, S.A. (INDALO PARKHOTEL)

CIF-nummer: A58349101

Adres: AV. DEL MAR, 19 08398 SANTA SUSANA (BARCELONA)

Mail: hotel@indalopark.com

kunt op elke manier met ons communiceren.

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen of aan te passen.

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

Hieronder informeren wij u over de verwerking van uw gegevens, afhankelijk van de vraag of:

• u reserveert en/of verblijft in een vestiging

• u gebruikt de website en de bijbehorende formulieren of neemt contact op via e-mail

• U geeft toestemming voor het ontvangen van informatie en aanbiedingen met betrekking tot onze vestiging

• vul onze kwaliteitsenquêtes in

• u communiceert met onze profielen op sociale netwerken

Reserveringen en accommodatie

• Voor welke doeleinden gaan wij uw persoonsgegevens verwerken? De gegevens worden verwerkt met het oog op het beheer van de reservering, het verblijf in het hotel en het garanderen van de betaling van de kosten die voortvloeien uit dat verblijf. De gegevens zullen worden doorgegeven aan de veiligheidstroepen en -organen in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving, evenals aan de betrokken agentschappen of reisorganisatoren, en aan de houder van de factuur.

• Wat is de conserveringsperiode? De gegevens worden minimaal 6 jaar bewaard in overeenstemming met de fiscale, commerciële, consumenten- en reizigersregistratieregels.

• Wat is de legitimiteit van de verwerking van uw gegevens? Uitvoering van de overeenkomst; toestemming.

Gebruik van de website, navigatie, formulieren, contact, etc.

• Welke gegevens verzamelen we via internet? Wij kunnen uw IP, welk besturingssysteem of welke browser u gebruikt, en zelfs de duur van uw bezoek, anoniem verwerken. Als u gegevens aan ons verstrekt via het contactformulier, identificeert u zich zodat wij indien nodig contact met u kunnen opnemen.

• Voor welke doeleinden gaan wij uw persoonsgegevens verwerken?

• Geef antwoord op vragen, verzoeken of verzoeken.

• Beheer de gevraagde dienst, beantwoord uw verzoek of verwerk uw verzoek.

• Informatie langs elektronische weg die betrekking heeft op uw sollicitatie.

• Commerciële of evenementeninformatie via elektronische middelen, mits uitdrukkelijke toestemming.

• Analyses en verbeteringen uitvoeren op het internet, op onze producten en diensten. Verbeter onze commerciële strategie.

• Wat is de legitimiteit van de verwerking van uw gegevens? De aanvaarding en toestemming van de belanghebbende. Op al onze formulieren staat bij de verplichte gegevens het *-symbool. Als u deze velden niet invult, of het selectievakje voor acceptatie van het privacybeleid niet aanvinkt, is het verzenden van de informatie niet toegestaan.

Ontvang informatie en aanbiedingen van onze vestiging

• Welke gegevens verzamelen wij door het versturen van informatie en aanbiedingen vanuit onze vestiging? Op de website kunt u zich abonneren op aanbiedingen van HOTEL INDALO PARK als u ons een e-mailadres verstrekt waarnaar deze wordt verzonden. We slaan uw e-mailadres alleen op in onze database en we zullen u periodiek e-mails sturen, totdat u om uitschrijving vraagt, of we stoppen met het verzenden van e-mails. Bij elke communicatie heeft u altijd de mogelijkheid om u af te melden.

• Voor welke doeleinden gaan wij uw persoonsgegevens verwerken?

o Beheer de gevraagde dienst.

o Informatie via elektronische middelen

o Commerciële of evenementeninformatie via elektronische middelen.

o Analyses en verbeteringen uitvoeren bij het verzenden van mailings, om onze commerciële strategie te verbeteren, inclusief het monitoren of u de communicatie heeft ontvangen en gelezen.

o U gepersonaliseerde aanbiedingen sturen

• Wat is de legitimiteit van de verwerking van uw gegevens? Om u aanbiedingen langs elektronische weg te kunnen sturen, hebben wij uw toestemming nodig. Bent u opdrachtgever, dan kunt u tevens aangeven dat u bereid bent commerciële informatie te ontvangen. U kunt zich op elk moment afmelden.

Kwaliteitsonderzoeken

• Welke gegevens verzamelen we? Kwaliteitsgegevens die wij statistisch verwerken en contactinformatie indien u ons verzoekt contact met u op te nemen over uw ervaring bij de vestiging.

• Voor welke doeleinden gaan wij uw persoonsgegevens verwerken?

• Beoordeel de mate van kwaliteit van de dienstverlening

• Verbeter de aangeboden diensten

• Beantwoord uw suggesties

• Bied u de mogelijkheid om in de toekomst aanbiedingen te ontvangen

• Wat is de legitimiteit van de verwerking van uw gegevens? Uitvoering van een overeenkomst of dienstverlening.

Interactie op sociale netwerken

• Welke gegevens verzamelen we? Alleen degene die u besluit met ons te delen via de bijbehorende sociale media.

• Voor welke doeleinden gaan wij uw persoonsgegevens verwerken?

o Beheer de gevraagde dienst, beantwoord uw verzoek of verwerk uw verzoek.

o Reageer op jou en creëer een gemeenschap van volgers.

• Wat is de legitimiteit van de verwerking van uw gegevens? De aanvaarding van een contractuele relatie in de overeenkomstige sociale netwerkomgeving en in overeenstemming met het privacybeleid ervan

• Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens? Wij kunnen uw gegevens alleen beperkt raadplegen of verwijderen als u over een specifiek profiel beschikt. We zullen ze behandelen zolang u ons toestaat ons te volgen, vrienden te zijn of op “vind ik leuk”, “volgen” of soortgelijke knoppen te klikken. Elke rectificatie van uw gegevens of beperking van informatie of publicaties moet plaatsvinden via de configuratie van uw profiel of gebruiker op het sociale netwerk zelf.

Nemen wij persoonsgegevens van derden op?

Nee, in de regel verwerken wij alleen de gegevens die ons door de eigenaren zijn verstrekt. Als u ons gegevens van derden verstrekt, moet u deze personen eerst informeren en om hun toestemming vragen, anders ontslaat u ons van elke verantwoordelijkheid voor het niet naleven van deze vereiste.

En gegevens over minderjarigen?

Wij verwerken geen gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar. Daarom verzoeken wij u deze niet te verstrekken als u niet die leeftijd heeft, of, indien van toepassing, geen gegevens te verstrekken van derden die de bovengenoemde leeftijd niet hebben. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor het niet naleven van deze bepaling.

Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?

U kunt erop vertrouwen: we hebben een optimaal beschermingsniveau aangenomen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken en we hebben alle middelen en technische maatregelen geïnstalleerd die ons ter beschikking staan, in overeenstemming met de stand van de technologie, om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van persoonlijke gegevens.

Aan welke ontvangers worden uw gegevens doorgegeven?

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve op grond van een wettelijke verplichting of wanneer dit noodzakelijk is om u de door u gevraagde diensten te kunnen leveren. In het bijzonder zullen zij worden meegedeeld aan de Staatsbelastingdienst en aan banken en financiële instellingen voor de inning van de geleverde dienst of het aangeschafte product, evenals aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Als u bij aankoop of betaling kiest voor een applicatie, website, platform, bankkaart of een andere online dienst, worden uw gegevens naar dat platform overgebracht of in zijn omgeving verwerkt, steeds met maximale veiligheid.

Wanneer wij het bestellen, heeft het webontwikkelings- en onderhoudsbedrijf, of het hostingbedrijf, toegang tot onze website. Zij hebben dan een dienstverleningscontract getekend waarin zij verplichten hetzelfde niveau van privacy te handhaven als wij.

De reservering of levering van diensten vanuit vestigingen buiten de Europese Economische Ruimte brengt de internationale overdracht van gegevens met zich mee naar het land van de vestiging, inclusief landen die geen wetgeving inzake gegevensbescherming hebben die vergelijkbaar is met de Europese. In ieder geval zullen zij worden uitgevoerd op basis van het bestaan van een adequaatheidsbesluit of op basis van het bestaan van adequate garanties.

Welke rechten heeft u?

De regelgeving inzake gegevensbescherming geeft u de volgende rechten:

• Namelijk of wij uw gegevens verwerken of niet.

• Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

• Om rectificatie van uw gegevens te vragen als deze onjuist zijn.

• Om te verzoeken dat uw gegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of als u de verleende toestemming intrekt.

• Om in sommige gevallen de beperking van de verwerking van uw gegevens aan te vragen, in welk geval we ze alleen zullen bewaren in overeenstemming met de huidige regelgeving.

• Om uw gegevens over te dragen, die aan u worden verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt of machinaal leesbaar formaat. Indien u dat wenst, kunnen wij ze naar de nieuwe verantwoordelijke sturen die u voor ons aanwijst. Het is alleen geldig in bepaalde gevallen.

• Om een claim in te dienen bij de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit of de bevoegde controleautoriteit, als u van mening bent dat wij u niet correct hebben geholpen.

• Om uw toestemming voor een behandeling waarmee u heeft ingestemd, op elk moment in te trekken.

Als u gegevens wijzigt, laat het ons dan weten, zodat we deze up-to-date kunnen houden.

Hoe lang duurt het voordat we reageren op de Uitoefening van Rechten?

Het hangt af van de wet, maar maximaal één maand vanaf uw verzoek, en twee maanden als de kwestie zeer complex is en wij u laten weten dat we meer tijd nodig hebben.

Verwerken wij cookies?

We gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor doeleinden zoals het maken van een profiel van uw surfgedrag voor gedragsmatige advertenties. Ook maken wij gebruik van cookies van verschillende touroperators.

U kunt uw voorkeuren op elk moment configureren via het cookieconfiguratiesysteem dat in deze website is geïntegreerd. U kunt het gebruik van cookies activeren/deactiveren op basis van hun doeleinden.

U kunt het cookiebeleid raadplegen in de bijbehorende link vanaf het begin van onze website.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

• Persoonsgegevens worden bewaard zolang u aan ons verbonden blijft.

• Zodra u zich ontkoppelt, worden de voor elk doel verwerkte persoonsgegevens bewaard gedurende de wettelijk vastgestelde termijnen, inclusief de periode waarin een rechter of rechtbank ze kan eisen in overeenstemming met de verjaringstermijn voor gerechtelijke acties.

• De verwerkte gegevens worden bewaard zolang de bovengenoemde wettelijke termijnen niet verstrijken, als er een wettelijke verplichting bestaat om deze te bewaren, of als deze wettelijke termijn niet bestaat, totdat de belanghebbende om verwijdering verzoekt of de verleende toestemming intrekt .

• We zullen alle informatie en communicatie met betrekking tot uw aankoop of het verlenen van onze dienst bewaren, zolang de garanties van de producten of diensten duren, om mogelijke claims te behandelen.

Whatsapp
Gedaan