legale informatie
legale informatie

Wettelijke waarschuwing

Wettelijke waarschuwing
Webeigenaar en contactgegevens
indalopark.com is een domein op het internet eigendom van SUSAN STELA, S.A. (hierna te noemen: HOTEL INDALO PARK) met CIF / NIF A58349101 en adres op A58349101AV. DEL MAR, 19 08398 SANTA SUSANA (BARCELONA). Mercantile Register of Barcelona, ​​volume 8390, folio 135, pagina 82827, opschrift 1ª.
Het doel van de website is communicatie, reclame en boekingsbeheer van HOTEL INDALO PARK.
U kunt contact met ons opnemen:
• Telefonisch, op het nummer (+34) 93 767 84 55
• Per e-mail, schrijven naar hotel@indalopark.com
• Schrijf schriftelijk door contact op te nemen met HOTEL INDALO PARK, AV. DEL MAR, 19, 08398 SANTA SUSANA (BARCELONA)
Aarzel niet om contact op te nemen met HOTEL INDALO PARK voor meer informatie.
Gebruiksvoorwaarden van het web
Deze gebruiksvoorwaarden regelen de toegang tot deze website door de klanten van HOTEL INDALO PARK. en andere internetgebruikers. Door het loutere gebruik van deze website, verklaart de gebruiker zijn acceptatie zonder voorbehoud van deze gebruiksvoorwaarden.
HOTEL INDALO PARK behoudt zich het eenzijdige recht voor om de huidige voorwaarden voor toegang tot de website, evenals de daarin opgenomen inhoud, te wijzigen.
Beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid
De inhoud van deze website is van algemene aard en heeft uitsluitend een informatief doel en effecten. HOTEL INDALO PARK verwerpt de verantwoordelijkheid voor informatie die niet door haar is opgesteld of in haar naam is gepubliceerd op een manier die haar niet is toegestaan, evenals de verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het slechte gebruik door derden van de inhoud.
De gebruiker stelt HOTEL INDALO PARK vrij van elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit onderbrekingen in de beschikbaarheid van de website, hetzij vanwege een storing in de webserver, hetzij door applicaties, communicatie-infrastructuren of software en hardware die voor navigatie worden gebruikt.
In het geval van het opnemen van links naar andere webpagina's, wijst HOTEL INDALO PARK elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van dergelijke links.
Intellectuele en industriële eigendom
Het geheel van deze website wordt beschermd door de wetten op intellectueel en industrieel eigendom. Tenzij anders aangegeven, behoren de intellectuele eigendomsrechten op deze inhoud exclusief toe aan HOTEL INDALO PARK. De gebruiker erkent dat het gebruik van de inhoud strikt beperkt is tot persoonlijke doeleinden van de gebruiker en dat de reproductie, distributie, communicatie of transformatie die niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​van dergelijke werken een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten inhoudt.
Evenzo zal de gebruiker afzien van het gebruik van de inhoud en in het bijzonder van de informatie van welke aard dan ook verkregen via het web voor het verzenden van reclame, communicatie met het doel van directe verkoop of met een ander soort commercieel doel, ongevraagde berichten geadresseerd aan een veelvoud van mensen ongeacht hun doel. U zult ook onthouden van marketing of openbaarmaking van genoemde informatie op enigerlei wijze.
indalopark.com is een domein van HOTEL INDALO PARK. Het kan niet worden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk van tevoren geautoriseerd, in verband met andere producten of diensten die niet van HOTEL INDALO PARK zijn op een manier die verwarring bij onze klanten zou kunnen veroorzaken of in diskrediet zou brengen van HOTEL INDALO PARK.
Beleid om naar dit web te linken
Als een gebruiker, entiteit of webpagina een link naar deze website wenst aan te maken, moet hij voorafgaand aan de voltooiing van de link en schriftelijk een autorisatie aanvragen.
Bovendien is het alleen toegestaan ​​om naar de startpagina van de website te linken. De link moet absoluut en volledig zijn, dat wil zeggen dat de gebruiker naar het INDALO PARK HOTEL-adres moet worden gebracht, waarbij de volledige schermextensie van de pagina met de link wordt bedekt. In elk geval, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk goedgekeurd door HOTEL INDALO PARK, kan de pagina die de link maakt op enige manier de website van HOTEL INDALO PARK reproduceren, deze opnemen als onderdeel van haar website of in een van haar frames op een van de pagina's of inhoud van dit web.
Geen valse, onjuiste of onjuiste manifestatie zal worden opgenomen op de pagina's van deze website of de diensten die daarin worden aangeboden.
De link bevat geen merk, handelsnaam, vestigingslabel, denominatie, logo, slogan of andere onderscheidende tekens die behoren tot HOTEL INDALO PARK
HOTEL INDALO PARK is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud of diensten die ter beschikking van het publiek worden gesteld op de website van waaruit de hyperlink wordt gemaakt of de informatie of verklaringen die erin zijn opgenomen.
Bescherming van persoonlijke gegevens
Het gebruik van deze website en zijn formulieren vereist acceptatie van de behandeling van de gebruikersgegevens in overeenstemming met ons privacybeleid, inclusief het verzamelen van toegangsgegevens en het elektronisch verzenden van commerciële informatie.
Lees aandachtig ons privacybeleid om te weten hoe we de gegevens van gebruikers gebruiken en hoe de rechten op toegang, rectificatie, annulering en verzet kunnen worden uitgeoefend.
Cookies
Deze website gebruikt eigen en externe cookies voor verschillende doeleinden, waaronder analyses en advertenties die zijn aangepast aan de interesses van de gebruiker. Het enkele gebruik van deze website met cookies geactiveerd in de browser impliceert de acceptatie van uw behandeling in overeenstemming met ons cookiebeleid.
Lees ons cookie-beleid zorgvuldig door om te weten welke soorten cookies worden gebruikt en hoe u deze kunt blokkeren en verwijderen in uw browser.
Prevalentie van de Spaanse versie
In het geval dat deze juridische kennisgeving wordt vertaald in andere talen, zal de Spaanse versie prevaleren wanneer er een discrepantie is.
Toepasselijk recht en jurisdictie
De huidige juridische mededeling, evenals de relaties tussen HOTEL INDALO PARK en de gebruikers, zullen worden beheerst door de huidige Spaanse regelgeving en elke controverse zal worden voorgelegd aan de rechtbanken en tribunalen van BARCELONA, behalve in het geval van consumenten en gebruikers die de wet is van toepassing. dwingend voor de rechtbanken die overeenkomen met uw huis.
© 2018 HOTEL INDALO PARK