Indalo Park 3
Kamers
Volwassenen
Kinderen
Leeftijden van de kinderen
Kamer 1
Leeftijden
Kamer 2
Leeftijden
Kamer 3
Leeftijden
Kamer toevoegen
Bevestigen
Boek uw transfer
Juridische waarschuwing

Juridische waarschuwing

Website-eigenaar en contactgegevens

indalopark.com is een internetdomein dat eigendom is van SUSAN STELA, S.A. (hierna HOTEL INDALO PARK) met CIF/NIF A58349101 en adres op AV. DEL MAR, 19 08398 SANTA SUSANA (BARCELONA). Handelsregister van Barcelona, ​​jaargang 8390, folio 135, pagina 82827, 1e inschrijving.

Het doel van de website is INDALO PARK HOTEL-reserveringen.

U kunt contact met ons opnemen:

  • Telefonisch, op het nummer (00 34) 93 767 84 55
  • Per e-mail, schrijven naar hotel@indalopark.com
  • Schriftelijk, gericht aan HOTEL INDALO PARK, AV. DEL MAR, 19, 08398-SANTA SUSANA (BARCELONA)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HOTEL INDALO PARK.

Gebruiksvoorwaarden van de website

Deze gebruiksvoorwaarden regelen de toegang tot deze website door klanten van HOTEL INDALO PARK. en andere internetgebruikers. Door eenvoudigweg deze website te gebruiken, geeft de gebruiker aan dat hij of zij onvoorwaardelijk akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.

HOTEL INDALO PARK behoudt zich het eenzijdige recht voor om deze toegangsvoorwaarden tot de website, evenals de daarin opgenomen inhoud, te wijzigen.

Beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is van algemene aard en heeft uitsluitend informatieve doeleinden en werking. HOTEL INDALO PARK wijst de verantwoordelijkheid af voor alle informatie die niet door haar is opgesteld of in haar naam is gepubliceerd op een manier die niet door haar is toegestaan, evenals de verantwoordelijkheid die voortvloeit uit misbruik van de inhoud door derden.

De gebruiker ontslaat HOTEL INDALO PARK van elke verantwoordelijkheid die kan voortvloeien uit onderbrekingen in de beschikbaarheid van de website, hetzij als gevolg van storingen in de web- of applicatieserver, de communicatie-infrastructuur of de software en hardware die worden gebruikt voor navigatie.

In het geval van het opnemen van links naar andere webpagina's wijst HOTEL INDALO PARK elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van genoemde links.

Intellectuele en industriële eigendom

Het geheel van deze website is beschermd door wetten op het gebied van intellectuele en industriële eigendom. Tenzij anders aangegeven, komen de intellectuele eigendomsrechten op deze inhoud uitsluitend toe aan HOTEL INDALO PARK. De gebruiker erkent dat het gebruik van de inhoud strikt beperkt is tot de eigen persoonlijke doeleinden van de gebruiker en dat de reproductie, distributie, communicatie of transformatie van dergelijke werken die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan, een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten vormt.

Op dezelfde manier zal de gebruiker zich onthouden van het gebruik van de inhoud, en in het bijzonder van de informatie van welke aard dan ook verkregen via de website, voor het verzenden van reclame, communicatie voor directe verkoopdoeleinden of voor enig ander soort commercieel doel, of ongevraagde berichten gericht aan meerdere mensen. ongeacht hun doel. U zult zich ook onthouden van het commercialiseren of openbaar maken van deze informatie op welke manier dan ook.

indalopark.com is een domein van HOTEL INDALO PARK. Het kan, tenzij uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, niet worden gebruikt in verband met andere producten of diensten die niet van HOTEL INDALO PARK zijn op een manier die verwarring bij onze klanten kan veroorzaken of HOTEL INDALO PARK in diskrediet kan brengen.

Beleid voor het linken naar deze website

Als een gebruiker, entiteit of website een link naar deze website wil plaatsen, moet hij/zij schriftelijke toestemming vragen voordat de link wordt aangemaakt.

Bovendien zijn alleen links naar de startpagina van de website toegestaan. De link moet absoluut en volledig zijn, dat wil zeggen dat hij de gebruiker naar het HOTEL INDALO PARK-adres moet leiden, volledig over de lengte van het scherm van de pagina die de link bevat. In geen geval mag de pagina die de link maakt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan ​​door HOTEL INDALO PARK, de website van HOTEL INDALO PARK op enigerlei wijze reproduceren, opnemen als onderdeel van zijn website of in een van zijn frames op een van de pagina's of inhoud van deze website.

Er zal geen valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaring worden opgenomen over de pagina's van deze website of de daarin aangeboden diensten.

De link bevat geen merk, handelsnaam, vestigingsteken, naam, logo, slogan of andere onderscheidende tekens die toebehoren aan HOTEL INDALO PARK

HOTEL INDALO PARK is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud of diensten die voor het publiek beschikbaar worden gesteld op de website van waaruit de hyperlink is gemaakt, of voor de informatie of verklaringen die daarin zijn opgenomen.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Het gebruik van deze website en de bijbehorende formulieren vereist aanvaarding van de verwerking van gebruikersgegevens onder de verantwoordelijkheid van SUSAN STELA, S.A., voor doeleinden die onder meer het aanbieden van de website, het verzamelen van toegangsgegevens en het elektronisch verzenden van commerciële informatie omvatten. bepaalde gevallen.

Lees het privacybeleid zorgvuldig door voor aanvullende en gedetailleerde informatie, inclusief hoe we gebruikersgegevens gebruiken en hoe u het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet en andere gegevensbeschermingsrechten kunt uitoefenen.

Cookies

Deze website gebruikt eigen cookies en cookies van derden voor verschillende doeleinden, waaronder analyses en advertenties aangepast aan de interesses van de gebruiker. U kunt uw voorkeuren op elk moment configureren via het cookieconfiguratiesysteem dat op deze website is geïntegreerd. U kunt het gebruik van cookies activeren/deactiveren op basis van hun doeleinden.

Lees ons cookiebeleid zorgvuldig door om meer te weten te komen over de soorten cookies die worden gebruikt en hoe u deze in uw browser kunt blokkeren en verwijderen.

Prevalentie van de Spaanse versie

In het geval dat deze juridische kennisgeving in andere talen wordt vertaald en er sprake is van een discrepantie, prevaleert de Spaanse versie.

Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

Deze juridische kennisgeving, evenals de relaties tussen HOTEL INDALO PARK en de gebruikers, zullen worden beheerst door de huidige Spaanse regelgeving en eventuele controverses zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken en tribunalen van BARCELONA, behalve in het geval van consumenten en gebruikers, waar de jurisdictie is van toepassing op de rechtbanken die overeenkomen met uw woonplaats.

© 2024 INDALO PARK HOTEL

Whatsapp
Gedaan