Indalo Park 3
Kamers
Volwassenen
Kinderen
Leeftijden van de kinderen
Kamer 1
Leeftijden
Kamer 2
Leeftijden
Kamer 3
Leeftijden
Kamer toevoegen
Bevestigen
Boek uw transfer

Boeking Algemene voorwaarden

Hotel Indalo Park

ALGEMENE BOEKINGSVOORWAARDEN

Deze Algemene Boekingsvoorwaarden (hierna Algemene Voorwaarden) regelen de commerciële relatie die ontstaat tussen SUSAN STELA SA en de gebruiker of klant voor de overeenkomst die wordt gesloten via de formulieren die SUSAN STELA SA hen ter beschikking stelt op haar www.indalopark. com.

De reservering via de websites van SUSAN STELA SA impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding, door de klant of gebruiker van de pagina's, van deze voorwaarden, evenals de gebruiksvoorwaarden die zijn opgesteld voor de navigatie van de gebruiker door de pagina's die eigendom zijn van SUSAN STELA SA. Deze voorwaarden gelden onverminderd de toepassing van de ter zake geldende wettelijke regelingen die per geval van toepassing zijn.

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de bepalingen van Wet 7/1998, van 13 april betreffende Algemene Contractvoorwaarden, van Wet 26/1984 van 19 juli, Algemeen voor de Verdediging van Consumenten en Gebruikers, bij Koninklijk Besluit 1906/1999, van 17 december 1999, die telefoon- of elektronische contracten regelt met algemene voorwaarden, organieke wet 15/1999 van 13 december, bescherming van persoonsgegevens, wet 7 / 1996 van 15 januari betreffende de regulering van de detailhandel en wet 34/ 2002 van 11 juli over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.

SUSAN STELA SA, voortaan INDALO PARK, behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen aan te brengen die zij nodig acht in de Algemene Voorwaarden. Genoemde wijzigingen kunnen via hun websites worden aangebracht in elke vorm die wettelijk is toegestaan ​​en zijn bindend gedurende de tijd dat ze op het web worden gepubliceerd en totdat ze geldig worden gewijzigd door volgende. INDALO PARK behoudt zich echter het recht voor om in bepaalde gevallen Specifieke Contractvoorwaarden boven deze Algemene Voorwaarden toe te passen wanneer zij dit passend acht, en deze tijdig aan te kondigen.

Deze website is voor persoonlijk en nooit commercieel gebruik, dus het reserveren van producten en diensten die worden aangeboden door natuurlijke of rechtspersonen die optreden als feitelijke of juridische tussenpersoon voor hun latere wederverkoop of distributie is verboden. INDALO PARK behoudt zich het recht voor om het aantal reserveringen van dezelfde persoon of klant te beperken, evenals afhankelijk van de beschikbaarheid van het hotel en de programmering van de overeenkomst buiten internet.

INFORMATIE VOORAFGAAND AAN HET VERHUREN

INDALO PARK informeert dat de reserveringsprocedure via haar webpagina's wordt beschreven in de sectie genaamd Online Reserveringen.

Evenzo informeert SUSAN STELA SA dat de gebruiker toegang kan krijgen tot de gebruiksvoorwaarden door op het gedeelte over gebruiksvoorwaarden te klikken.

Door te boeken bij INDALO PARK via haar website, verklaart de gebruiker of klant uitdrukkelijk deze gebruiksvoorwaarden en algemene reservering te kennen, te begrijpen en te aanvaarden. Op dezelfde manier verklaart de gebruiker de wettelijke leeftijd (18 jaar) te hebben en de handelingsbekwaamheid te hebben en te handelen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de INDALO PARK-websites en om via deze websites te contracteren. De gebruiker is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en verantwoord behandelen van de identiteit en het wachtwoord verkregen bij de registratie als klant, en kan deze niet aan een ander toewijzen.

Om de aangeboden diensten te contracteren, moet de gebruiker zich niet als klant registreren, maar moet hij essentiële gegevens verstrekken voor identificatie en het maken van de reservering, zoals voor- en achternaam, adres en alle andere die de pagina nodig heeft voor de effectieve contractering van de dienst . waarvoor zij verklaart dat alle bij het sluiten van de overeenkomst verstrekte informatie juist, volledig en beknopt is.

Zodra de reservering is gemaakt, ziet de gebruiker de bevestiging van zijn reservering op het scherm en kan deze afdrukken als bewijs van de gemaakte reservering.

De reserveringsbevestiging en het reserveringsbewijs (door de gebruiker gemaakte impressie) zijn niet geldig als factuur.

Evenzo communiceert INDALO PARK aan gebruikers dat:

- Huisdieren: deze zijn niet toegestaan ​​in het hotel.

- Minderjarigen jonger dan 18 jaar moeten in onze vestiging verblijven, vergezeld van hun ouders, voogden of volwassenen die naar behoren door hen zijn gemachtigd. Het hotelpersoneel heeft mogelijk relevante documentatie nodig waarin volwassenen worden geïdentificeerd als hun ouders/voogd of bevoegde personen.

- Het plaatsen van extra bedden in de kamers vindt plaats op verzoek en toestemming van de klant. In overeenstemming met artikel 18 van decreet 183/2010 van 23 november betreffende de vestiging van toeristische logies.

- De kamers in het Indalo Park Hotel, geschikt voor drie personen, bestaan ​​uit een tweepersoonsbed en nog een eenpersoonsbed, tenzij de klant 3 bedden wenst en daarom vraagt.

- Als u gebruik wilt maken van de wiegservice, geef dit dan aan bij het maken van de reservering, aangezien het hotel een beperkte voorraad heeft.

- De parkeergelegenheid van het hotel is buiten gesloten en wordt niet bewaakt, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

- Binnenzwembad: alleen geopend en verwarmd in het laagseizoen. Rest van het seizoen niet verwarmd en alleen geopend op regenachtige dagen.

- Maaltijden: Volpension in het buffetrestaurant komt niet in aanmerking. Indien u dat wenst, hebben wij ons Indalo House Restaurant voor à-la-cartemaaltijden tot uw beschikking.

-Het hotel biedt geen picknickservice. We kunnen ook geen andere maaltijd wijzigen of vervangen waarvan u niet heeft kunnen genieten.

- Halfpension is inclusief diner en ontbijt in ons buffetrestaurant.

-De gebruiker wordt eraan herinnerd dat drankjes in geen enkel dieet zijn opgenomen.

- Openingstijden buffetrestaurant:

Ontbijt: 8.00 - 11.00 uur Diner: 19.00 - 21.30 uur (toegang tot de eetkamer tot 21.00 uur)* *Behalve in het laagseizoen, dan zijn de openingstijden van 8.00 - 10.00 uur en van 19:00: 00-21:00 uur (toegang tot 20:30 uur) Binnen dit rooster hanteren wij 2 diensten, de bijbehorende dienst wordt toegewezen door het hotel.

Andere condities:

Bij vroegtijdig vertrek wordt het gehele verblijf in rekening gebracht en wordt er geen bedrag gerestitueerd. Voor reserveringen van meer dan 4 kamers dient u contact op te nemen met het hotel, aangezien op individuele reserveringen andere voorwaarden, annulerings- en betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.

WERKING VAN DE RESERVE

1.- BOEKINGSAANBIEDING EN PRIJSREFERENTIE

 In overeenstemming met de huidige regelgeving en in het bijzonder met Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, biedt SUSAN STELA SA in de sectie Online Reserveringen informatie aan over alle mogelijke reserveringen, hun kenmerken en prijzen. SUSAN STELA SA behoudt zich echter het recht voor om de aanbiedingen die via haar webpagina's aan haar klanten worden aangeboden, in te trekken, te vervangen of te wijzigen door simpelweg de inhoud ervan te wijzigen. Op deze manier zullen de producten die op elk moment worden aangeboden door de SUSAN STELA SA-website worden beheerst door de algemene voorwaarden die in elk geval van kracht zijn. Evenzo zal het bedrijf de bevoegdheid hebben om te stoppen met het aanbieden, zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment, van de toegang tot de bovengenoemde producten.

2.- INDICATIE VAN DE PRIJZEN.

Bij elke mogelijke aangeboden reservering wordt de prijs vermeld en of deze inclusief btw of een andere toepasselijke belasting is. De op het scherm aangegeven prijzen zijn te allen tijde van kracht, behoudens typografische fouten. Wanneer de prijs om de bovengenoemde reden afwijkt, zal SUSAN STELA SA de klant via e-mail op de hoogte brengen voordat hij overgaat tot het verzamelen van de reservering.

De reserveringsprijzen zijn inclusief BTW.

De toeristenbelasting is niet inbegrepen, deze dient bij aankomst in het hotel te worden betaald.

De prijs van de reservering is exclusief: eventuele niet-gespecificeerde service, evenals extra's zoals telefoongesprekken, wasservice, parkeren, enz. Het omvat evenmin de verzoeken die de klant kan noteren in het veld "Opmerkingen", aangezien deze, als het Hotel hieraan zou kunnen voldoen, een extra kost met zich mee kunnen brengen die rechtstreeks aan het Hotel moet worden betaald.

3.- BESCHIKBAARHEID

De beschikbaarheid van de aanbiedingen die INDALO PARK via haar webpagina's aanbiedt, kan variëren afhankelijk van de vraag van de klant. Ondanks dat INDALO PARK de database periodiek actualiseert, kan de door de klant gevraagde reservering op dat moment compleet zijn. In dat geval zal INDALO PARK de klant een e-mail sturen om hem te informeren over de onmogelijkheid van de beschikbaarheid van het aanbod.

4.- BETALINGSFORMULIER (RESERVERING).

De bevestiging van de reservering van het webtarief houdt de betaling in van hetgeen is opgegeven op het moment van het maken van de reservering.

5.- ANNULERING VAN RESERVERINGEN

De annuleringsvoorwaarden zijn die vermeld in het boekingssysteem op het moment van boeking en kunnen variëren afhankelijk van seizoenen of tijdelijke aanbiedingen.

De annulering van de reservering moet worden gedaan via het web: www.indalopark.com of per e-mail reservas@indalopark.com of als u wilt kunt u telefonisch of via WhatsApp contact opnemen (0034) 93.767. 84. 55.

GEGEVENSBESCHERMING

In overeenstemming met de bepalingen van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens informeren wij u dat de gegevens die u ons vrijwillig verstrekt bij het maken van uw reservering, zullen worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van SUSAN STELA SA., met als doel het vergemakkelijken, bespoedigen en nakomen van de verplichtingen tussen beide partijen tot stand gebracht. Op dezelfde manier kan SUSAN STELA SA, volgens de bepalingen van artikel 21 van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, commerciële reclame voor haar producten en diensten sturen naar het door de acceptant opgegeven e-mailadres, als hij /zij autoriseert dit in de selectie die tijdens het reserveringsproces wordt getoond

De grondslag voor de gegevensverwerking is de uitvoering van een overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en, indien van toepassing, uw toestemming. De gegevens worden op zijn minst bewaard in overeenstemming met de bepalingen van de fiscale en commerciële regelgeving en in ieder geval zolang u niet om verwijdering vraagt.

U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, overdraagbaarheid en beperking uitoefenen, en, indien van toepassing, uw toestemming intrekken, per e-mail naar hotel@indalopark.com met vermelding van het onderwerp "GEGEVENSBESCHERMING" of per gewone post naar AVDA DEL 19 MAART; 08398 SANTA SUSANNA (BARCELONA). Wij informeren u over uw recht om een ​​klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten.

Wij zouden het op prijs stellen als u uw persoonlijke gegevens up-to-date houdt, zodat SUSAN STELA SA. kan voldoen aan zijn verplichting om deze accuraat en actueel te houden.

De gebruiker verbindt zich ertoe waarheidsgetrouwe gegevens met betrekking tot zijn/haar persoon te verstrekken, waarbij hij elke vorm van verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot de onnauwkeurigheid van de gegevens en/of de manipulatie van gegevens met betrekking tot derden, aangezien SUSAN STELA SA. Er wordt aangenomen dat de gegevens door de eigenaar zijn verstrekt en dat ze accuraat en waarheidsgetrouw zijn.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

SUSAN STELA SA behoudt zich ook het recht voor om civiele of strafrechtelijke vervolgingen in te stellen die zij passend acht voor het oneigenlijk gebruik van haar website en inhoud of voor schending van deze voorwaarden.

De relatie tussen de gebruiker en de aanbieder wordt beheerst door de huidige regelgeving en is van toepassing op het Spaanse grondgebied. Als er enige controverse ontstaat, kunnen de partijen hun conflicten voorleggen aan arbitrage of naar de gewone jurisdictie gaan, met inachtneming van de regels inzake jurisdictie en bevoegdheid in dit verband. SUSAN STELA SA is gevestigd in Santa Susana (Barcelona), Spanje

Whatsapp
Gedaan