Indalo Park 3
Habitacions
Adults
Nens
Edats dels nens
Habitació 1
Edats
Habitació 2
Edats
Habitació 3
Edats
Afegir habitació
Confirmar
Reserva el teu transfer
Condicions generals de la reserva
Hotel Indalo Park

CONDICIONS GENERALS DE RESERVA

Les presents Condicions Generals de Reserva (en endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre SUSAN STELA SA i l'usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que SUSAN STELA SA posa a la seva disposició en el seu www.indalopark. com.

La reserva a través dels llocs web de SUSAN STELA SA suposarà l'acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d'aquestes condicions, com també de les condicions d'ús establertes per la navegació de l'usuari per les pàgines propietat de SUSAN STELA SA. Aquestes condicions són aplicables sense perjudici de l'aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicables per a cada cas.

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que disposa a la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, a l' Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7 / 1996, de 15 de gener d'Ordenació de l'Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

SUSAN STELA SA, d'ara endavant INDALO PARK, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, INDALO PARK es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

Aquest lloc web és per al seu ús personal i mai comercial, de manera que es prohibeix la reserva dels productes i serveis que s'ofereixen per persones físiques o jurídiques que actuïn com a intermediaris de fet o de dret per a la seva posterior revenda o distribució. INDALO PARK es reserva el dret de limitar el nombre de reserves contractades per una mateixa persona o client, així com en funció de la disponibilitat de l'hotel i de la programació de la contractació fora d'Internet.

INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

INDALO PARK informa que el procediment de reserva a través de les seves pàgines web ve detallat en l'apartat anomenat Reserves Online.

Així mateix, SUSAN STELA SA informa que l'usuari pot tenir accés a les condicions d'ús prement sobre l'apartat condicions d'ús.

Per la reserva amb INDALO PARK a través del seu website l'usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d'ús i generals per servei. De la mateixa manera l'usuari declara ser major d'edat (18 anys) i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessària per a l'accés als llocs web de INDALO PARK i la contractació per mitjà dels mateixos. L'usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.

Per poder contractar els serveis oferts, l'usuari no haurà de registrar com a client, però ha de facilitar unes dades imprescindibles per a la seva identificació i realització de la reserva, com són nom i cognoms, adreça i qualsevol altra que requereixi la pàgina per a la contractació efectiva de el servei als efectes del declara que tota la informació subministrada a l'hora de contractar és vertadera, completa i concisa.

Un cop feta la reserva l'usuari visualitzarà la confirmació de la reserva a la pantalla, podent imprimir aquesta com comprovant de la reserva efectuada.

La confirmació de reserva i el comprovant de la reserva (impressió que fa l'usuari) no tindran validesa com a factura.

Així mateix INDALO PARK comunica als usuaris que:

- Animals de companyia: no són admesos a l'hotel.

- Els menors de 18 anys hauran d'allotjar-se al nostre establiment acompanyats dels seus pares, tutors o adults degudament autoritzats per aquells. El personal de l'hotel pot requerir la documentació pertinent que identifiqui els adults com a pares/tutors o persones autoritzades.

- La col·locació de llits supletoris a les habitacions es realitzarà a petició i consentiment del client. Dacord amb larticle 18 del Decret 183/2010 de 23 de Novembre destabliment dallotjament turístic.

- Les habitacions de l'Hotel Indalo Park habilitades per a tres persones estan compostes per un llit de matrimoni i un altre llit individual tret que el client vulgui 3 llits i així ho sol·liciti.

- En cas de necessitar el servei de bressols, indiqueu-vos en fer la reserva, ja que l'hotel disposa d'un estoc limitat d'unitats.

-El pàrquing de l'hotel està tancat a l'aire lliure no està vigilat, està subjecte a disponibilitat.

-Piscina interior: Oberta i climatitzada només en temporada baixa. La resta de temporada no climatitzada i oberta només en dies de pluja.

- Règim Alimentari: El règim de pensió completa al restaurant buffet no estarà contemplat. Si ho desitgen tenim a la seva disposició el nostre Indalo House Restaurant de menjars a la carta.

-L'hotel no ofereix el servei de pícnic. Tampoc no podem canviar ni substituir cap altre menjar que no hagi pogut gaudir.

-En el règim de mitja pensió inclou el sopar i l'esmorzar al nostre restaurant de bufet.

-Es recorda a lusuari que les begudes no estan incloses en cap règim alimentari.

-Horaris Restaurant Bufet:

Esmorzar: 8:00-11:00 Sopar: 19:00-21:30 (accés al menjador fins a les 21:00)* *Excepte en temporada baixa, on els horaris seran de 8:00-10:00 i de 19: 00-21:00 ( accés fins a les 20:30) Dins aquest horari tenim 2 torns, el torn corresponent serà assignat per l'hotel.

Altres condicions:

En cas de sortida anticipada es cobrarà l'estada completa i no es reemborsarà cap import. Per a reserves de més de 4 habitacions si us plau contacteu amb l'hotel, ja que apliquen condicions, polítiques de cancel·lació i pagament diferents a les reserves individuals.

FUNCIONAMENT DE LA RESERVA

1.- OFERTA DE RESERVES I REFERÈNCIA DE PREUS

En compliment de la normativa vigent i, especialment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, SUSAN STELA SA ofereix en el seu apartat Reserves Online informació sobre totes les possibles reserves, les seves característiques i preus. No obstant això, SUSAN STELA SA es reserva el dret a retirar, reposar o canviar les ofertes que s'ofereixen als seus clients a través de les seves pàgines web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes. D'aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la website de SUSAN STELA SA es regiran per les condicions generals vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.

2.- INDICACIÓ DELS PREUS.

Cada possible reserva ofert tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l'IVA o qualsevol altre impost que, si escau, sigui d'aplicació. Els preus indicats en pantalla són els vigents en cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, SUSAN STELA SA ho comunicarà a el client, via e-mail, abans de procedir al cobrament de la reserva.

Els preus de la reserva inclouen el I.V.A.

 La taxa turística no està inclosa, haurà abonar-se a l'arribada a l'hotel.

El preu de la reserva no inclou: qualsevol servei no especificat, a més d'extres com ara trucades telefòniques, serveis de bugaderia, pàrquing, etc. Tampoc inclou les peticions que el client pugui anotar al camp "Comentaris", ja que aquestes, en cas que l'Hotel pogués satisfer-les, podrien suposar un cost extra a pagar directament a l'Hotel.

3.- DISPONIBILITAT

La disponibilitat de les ofertes ofertes per INDALO PARK a través de les seves pàgines web pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que INDALO PARK actualitza la base de dades periòdicament, la reserva sol·licitada pel client podria estar completa en aquest moment. En aquest cas, INDALO PARK remetrà un correu electrònic a el client informant-lo de la impossibilitat de la disponibilitat de l'oferta.

4.- formes de pagament (RESERVA).

La confirmació de la reserva de la tarifa web implica el pagament del que especifica el moment de realitzar la reserva.

5.- CANCEL·LACIÓ DE RESERVES

Les condicions de cancel·lació seran les especifiques en el motor de reserves en el moment de realitzar la reserva poden variar segons temporades o ofertes temporals.

L'anul·lació de la reserva s'ha de fer per mitjà del web: www.indalopark.com o per correu electrònic reservas@indalopark.com o si ho desitja pot contactar per telèfon o WhatsApp (0034) 93.767. 84. 55.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que voluntàriament ens faciliteu a l'hora de realitzar la vostra reserva, seran tractades sota la responsabilitat de SUSAN STELA SA., amb la finalitat de facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre les dues parts. Així mateix, segons el que estableix l'article 21 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, SUSAN STELA SA podrà enviar publicitat comercial dels seus productes i serveis al correu electrònic facilitat per l'acceptant si aquest així ho autoritza a la selecció que se li anirà mostrant en el procés de reserva

La base del tractament de les dades és l'execució d'un contracte, el compliment d'obligacions legals i, si escau, el consentiment. Les dades es conservaran com a mínim d'acord amb el que estableixen les normatives tributària i mercantil i en tot cas mentre no sol·licite la supressió.

Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com si escau revocar el consentiment, per correu electrònic a hotel@indalopark.com especificant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES" o bé per correu ordinari a AVDA DEL MAR 19; 08398 SANTA SUSANNA (BARCELONA). Us informem del vostre dret de presentar una reclamació davant les autoritats de protecció de dades.

Agrairíem mantenir les dades personals actualitzades, perquè SUSAN STELA SA. pugui complir la seva obligació de mantenir-los exactes i posats al dia.

L'usuari es compromet a facilitar dades veraces i relatives a la seva persona, assumint qualsevol tipus de responsabilitat quant a la inexactitud de les dades i/o manipulació de dades relatives a terceres persones, ja que SUSAN STELA SA. presumirà que les dades han estat facilitades pel titular dels mateixos i que són exactes i veritables.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

SUSAN STELA SA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l'respecte. SUSAN STELA SA té el domicili a Santa Susanna (Barcelona), Espanya

Whatsapp
Fet