reserveringsvoorwaarden
reserveringsvoorwaarden

Reserveringsvoorwaarden

Reserveringsvoorwaarden
Indalo Park Hotel

VOORWAARDEN VOOR RESERVERING

De huidige Algemene Reserveringsvoorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden) regelen de commerciële relatie tussen SUSAN STELA SA en de gebruiker of klant voor de contractering via de formulieren die SUSAN STELA SA ter beschikking stelt in zijn www.indalopark. com.

De reservering via de websites van SUSAN STELA SA impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding door de klant of gebruiker van de pagina's van deze voorwaarden, evenals van de gebruiksvoorwaarden die zijn vastgelegd voor navigatie door de pagina's van SUSAN STELA SA. zal van toepassing zijn onverminderd de toepassing van de wettelijke voorschriften terzake die van toepassing zijn voor elke zaak.

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de bepalingen van Wet 7/1998, van 13 april, op Algemene Contractvoorwaarden, op Wet 26/1984, van 19 juli, Generaal voor de Verdediging van Consumenten en Gebruikers, op Koninklijk Besluit 1906/1999, van 17 december 1999, waarbij de Telefoon of Elektronische Overeenkomst is geregeld met algemene voorwaarden, de Verordening (EU) 2016/679 Algemeen van Bescherming van Persoonsgegevens, Wet 7/1996, van 15 januari van de Bestemming van de Detailhandel, en de Wet 34/2002 van 11 juli van de Diensten van de Vereniging van Informatie en Elektronische Handel.

SUSAN STELA SA, vanaf nu HOTEL INDALO PARK, behoudt zich het recht voor om de wijzigingen aan te brengen die het gepast acht, zonder voorafgaande kennisgeving, in de Algemene Voorwaarden. Deze wijzigingen kunnen, via hun websites, door een ontvankelijke vorm van de wet worden aangebracht en zijn bindend gedurende de tijd dat ze op het web worden gepubliceerd en tot ze door de daaropvolgende geldig worden gewijzigd. HOTEL INDALO PARK behoudt zich echter het recht voor om, in bepaalde gevallen, specifieke contractuele voorwaarden te prefereren boven deze algemene voorwaarden wanneer dit nodig wordt geacht, door ze tijdig bekend te maken.

Deze website is voor uw persoonlijk en nooit commercieel gebruik, dus het is niet toegestaan ​​om de producten en diensten te reserveren die worden aangeboden door personen of rechtspersonen die de facto of wettelijke tussenpersoon zijn voor de latere doorverkoop of distributie. HOTEL INDALO PARK behoudt zich het recht voor om het aantal reserveringen van dezelfde persoon of klant te beperken, evenals afhankelijk van de beschikbaarheid van het hotel en de planning van de contractering buiten het internet.

Informatie voorafgaand aan het inhuren

HOTEL INDALO PARK informeert dat de boekingsprocedure via haar webpagina's wordt beschreven in de sectie Online Reserveringen.

Evenzo informeert HOTEL INDALO PARK dat de gebruiker toegang heeft tot de gebruiksvoorwaarden door op het gedeelte gebruiksvoorwaarden te klikken.

Om de aangeboden diensten te kunnen contracteren, moet de gebruiker zich niet als klant registreren, maar moet hij essentiële informatie verstrekken voor identificatie en voltooiing van de reservering, zoals naam en adres, en alle andere die op de pagina vereist zijn voor de effectieve aanbesteding van de dienst waarvoor zij verklaart dat alle informatie die werd verstrekt op het moment van contractering waar, compleet en beknopt is.

Zodra de reservering is gemaakt, ziet de gebruiker de bevestiging van zijn reservering op het scherm en kan deze afdrukken als bewijs van de gemaakte reservering.

De bevestiging van de reservering en de voucher van de reservering (door de gebruiker gemaakte indruk) is niet geldig als factuur.

Evenzo informeert INDALO PARK HOTEL gebruikers dat:

• Het plaatsen van extra bedden in de kamers zal op verzoek en met toestemming van de klant worden gedaan. In overeenstemming met artikel 18 van decreet 183/2010 van 23 november van vestiging van toeristische accommodatie.
• De kamers van HOTEL INDALO PARK voor drie personen zijn samengesteld uit een tweepersoonsbed en een eenpersoonsbed.
• Als u de babybedjes nodig heeft, geef dit dan aan bij het maken van de reservering, aangezien het hotel een beperkte voorraad heeft.
• Voedingsregime: wanneer het gecontracteerde regime dat van VOLLEDIG PENSIOEN is, worden ontbijt, lunch en diner geserveerd, zijnde de eerste service die door het hotel wordt aangeboden voor het diner en de laatste lunch op de dag van vertrek. In het regime MEDIA PENSION worden ontbijt en diner geserveerd, tenzij de gebruiker ervoor kiest en zolang het hotel de wijziging kan accepteren (diner voor de lunch). De gebruiker wordt eraan herinnerd dat drankjes niet in een dieet zijn inbegrepen.
• Huisdieren: ze worden niet toegelaten tot het hotel.

Werking van de reservering

1.- AANBIEDING VAN RESERVERINGEN EN REFERENTIE VAN PRIJZEN

In overeenstemming met de huidige regelgeving en in het bijzonder wet 34/2002 inzake de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, biedt HOTEL INDALO PARK in haar sectie Online-boeking informatie over alle mogelijke reserveringen, hun kenmerken en prijzen. HOTEL INDALO PARK behoudt zich echter het recht voor om de aanbiedingen die aan haar klanten worden aangeboden via haar webpagina's in te trekken, te vervangen of te wijzigen, door simpelweg de inhoud ervan te wijzigen. Op deze manier worden de producten die op elk moment door de website HOTEL INDALO PARK worden aangeboden, beheerst door de algemene voorwaarden die in beide gevallen van kracht zijn. Evenzo kan het bedrijf stoppen met het aanbieden, zonder voorafgaande kennisgeving en op elk gewenst moment, van toegang tot de bovengenoemde producten.

2.- INDICATIE VAN DE PRIJZEN.

Op elke aangeboden reservering wordt de prijs vermeld en als deze BTW of een andere belasting bevat die, indien van toepassing, van toepassing is. De prijzen die op het scherm worden weergegeven, zijn die welke op elk moment geldig zijn, met uitzondering van typografische fouten. Wanneer de prijs anders is om de hierboven vermelde reden, zal HOTEL INDALO PARK de klant via e-mail op de hoogte stellen voordat hij verdergaat met het verzamelen van de reservering.
De prijzen van de reservering zijn inclusief de I.V.A., tenzij deze vermelding uitdrukkelijk wordt weggelaten.

Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting.

De prijs van de reservering is exclusief: een niet-gespecificeerde service, plus extra's zoals telefoongesprekken, wasservice, parkeren, etc. Het bevat ook niet de verzoeken die de klant kan invoeren in het veld "Opmerkingen", omdat deze in in het geval het hotel hen tevreden zou kunnen stellen, zou een extra kosten kunnen worden verondersteld om rechtstreeks in het hotel te betalen.

3.- BESCHIKBAARHEID

De beschikbaarheid van de aanbiedingen aangeboden door HOTEL INDALO PARK via zijn webpagina's kan variëren afhankelijk van de vraag van klanten. Hoewel INDALO PARK de database periodiek actualiseert, kan de door de klant gevraagde reservering op dat moment voltooid zijn. In dit geval stuurt HOTEL INDALO PARK een e-mail naar de klant om hem te informeren over de onmogelijkheid van de beschikbaarheid van de aanbieding.

4.- BETAALMETHODEN (RESERVERING).

Betaling vindt rechtstreeks plaats in het hotel ZONDER AANBETALING, alleen nodig om ons het creditcardnummer te verstrekken als garantie voor de reservering.
Uitgezonderd reserveringen met een niet-restitueerbaar tarief of speciale tarieven waarbij een specifieke aanbetaling in dezelfde aanbieding wordt vermeld.

De bevestiging van de reservering van het niet-terugvorderbare tarief impliceert de betaling van 100% van het totaal van hetzelfde met de door u verstrekte creditcard, waarvan het bedrag tijdens de acceptatie van de reservering op het scherm wordt weergegeven en in rekening wordt gebracht op hetzelfde moment dat de reservering eindigt.

5.- ANNULERING VAN DE RESERVERINGEN

Bij annuleringen van niet-terugvorderbare tariefboekingen, zoals hun naam aangeeft, wordt het bedrag van hetzelfde niet terugbetaald.

In het geval van de webrate als u de reservering annuleert tot 7 dagen voor aankomst, zal het hotel geen kosten in rekening brengen (gratis annulering). Als u de reservering buiten die periode annuleert, zal het hotel 30% van het totaal in rekening brengen. Als u niet komt opdagen, zal het hotel het gehele verblijf in rekening brengen.
Als de klant niet op de geplande dag van aankomst verschijnt zonder voorafgaande kennisgeving, wordt het totale bedrag van de reservering in rekening gebracht.

De annulering van de reservering moet gebeuren via het internet: www.indalopark.com of per e-mail reservas@indalopark.com of, indien gewenst, kunt u telefonisch contact opnemen (0034) 93.767. 84

6.- GEGEVENSBESCHERMING

De informatie die u ons verstrekt via de reservering is opgenomen in de bestanden van de vestiging om de reservering te formaliseren en te beheren, de geldigheid van de kaart te controleren of uw pre-autorisatie bank te maken, de betaling te verrichten in overeenstemming met de reserveringsvoorwaarden en annulering, evenals voor de betaling van de kosten die zijn afgeleid van het verblijf, zelfs daarna (tenzij ze een ander betaalmiddel voor hen bieden). Deze gegevens worden opgevraagd op basis van de uitvoering van reserverings- en servicecontracten. De bewaartermijn van de gegevens is tenminste die van de bank-, belasting- en handelsvoorschriften. Om uw rechten op toegang, rectificatie, verwijdering, gegevensportabiliteit, beperking en verzet en intrekking van toestemming uit te oefenen, kunt u schrijven naar HOTEL INDALO PARK, AV. DEL MAR, 19, 08398, SANTA SUSANA, BARCELONA hotel@indalopark.com. Ze hebben het recht om een ​​klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten.
7.- JURISDICTIE

HOTEL INDALO PARK behoudt zich ook het recht voor om civiele of criminele acties aan te spannen die zij geschikt acht voor het oneigenlijk gebruik van haar website en inhoud of voor het overtreden van deze voorwaarden.

De relatie tussen de gebruiker en de provider wordt geregeld door de geldende regels en is van toepassing op Spaans grondgebied. Als er een geschil ontstaat, kunnen de partijen hun geschillen voorleggen aan arbitrage of naar de gewone jurisdictie, in overeenstemming met de regels inzake bevoegdheid en bevoegdheid in dit opzicht. HOTEL INDALO PARK heeft zijn adres in Santa Susana (Barcelona), Spanje